rok ur. 2004

trener: Andrzej Wierniuk

Grand Prix Polski 2012 II edycja
2 miejsce Trampolina 1m