Aleksander Gniadek

rok ur. 1999

trener: Bartłomiej Krynicki

GRAND PRIX POLSKI 2010
2 miejsce Trampolina 3m
2 miejsce Wieża

OOM 2010
2 miejsce Trampolina 1m
1 miejsce Wieża

Olimpijskie Nadzieje 2010
3 miejsce Trampolina 1m
1 miejsce Wieża

ZMP 2010
2 miejsce Trampolina 1m
1 miejsce Trampolina 3m
1 miejsce Wieża

OOM 2011
3 miejsce Trampolina 1m
1 miejsce Wieża

Grand Prix Polski 2011 II edycja
3 miejsce Trampolina 3m
2 miejsce Wieża

Grand Prix Polski 2011 III edycja
3 miejsce Trampolina 3m
2 miejsce Wieża

ZMP 2011
3 miejsce Trampolina 1m
3 miejsce Trampolina 3m
1 miejsce Wieża

Grand Prix Polski 2012 I edycja
3 miejsce Trampolina 1m
1 miejsce Trampolina 3m
1 miejsce Wieża

Grand Prix Polski 2012 II edycja
2 miejsce Trampolina 1m
1 miejsce Trampolina 3m
1 miejsce Wieża

OOM 2012
1 miejsce Trampolina 1m
2 miejsce Trampolina 3m
1 miejsce Wieża

ZMP 2012
3 miejsce Trampolina 1m
1 miejsce Trampolina 3m
1 miejsce Wieża
1 miejsce Wieża (OPEN)

Grand Prix Polski 2012 III edycja
3 miejsce Trampolina 1m
1 miejsce Trampolina 3m
1 miejsce Wieża

LMP 2013
1 miejsce Wieża
2 miejsce Wieża - OPEN