Krystian Sawicki

rok ur. 1998

trener: Bartłomiej Krynicki

ZMP 2009
3 miejsce Trampolina 1m
3 miejsce Trampolina 3m

Aquarapid 2010
3 miejsce Wieża

Olimpijskie Nadzieje 2010
3 miejsce Trampolina 3m

OOM 2011
2 miejsce Trampolina 3m
2 miejsce Wieża

Sibiu 2011
3 miejsce Trampolina 3m
1 miejsce Wieża

Grand Prix Polski 2011 II edycja
2 miejsce Trampolina 1m
2 miejsce Trampolina 3m
3 miejsce Wieża

Grand Prix Polski 2011 III edycja
2 miejsce Trampolina 1m
1 miejsce Wieża

Olimpijskie Nadzieje 2011
3 miejsce Trampolina 1m
1 miejsce Wieża

ZMP 2011
2 miejsce Trampolina 1m
3 miejsce Wieża

Grand Prix Polski 2012 I edycja
3 miejsce Wieża

LMP 2012
3 miejsce Wieża
2 miejsce Synchron 3m

Grand Prix Polski 2012 II edycja
3 miejsce Trampolina 1m
2 miejsce Trampolina 3m
2 miejsce Wieża

ZMP 2012
3 miejsce Trampolina 3m

Grand Prix Polski 2012 III edycja
3 miejsce Trampolina 3m
3 miejsce Wieża

LMP 2013
2 miejsce Trampolina 1m
1 miejsce Trampolina 3m
3 miejsce Wieża
1 miejsce Wieża - OPEN