Alicja Gac

rok ur. 1998

trener: Bartłomiej Krynicki

GRAND PRIX POLSKI 2010
2 miejsce Trampolina 3m
2 miejsce Wieża

OOM 2010
3 miejsce Trampolina 3m
2 miejsce Wieża

ZMP 2010
3 miejsce Trampolina 1m

OOM 2011
2 miejsce Wieża

Sibiu 2011
3 miejsce Trampolina 3m

Grand Prix Polski 2011 II edycja
3 miejsce Wieża

Grand Prix Polski 2011 III edycja
3 miejsce Wieża

Olimpijskie Nadzieje 2011
3 miejsce Wieża
1 miejsce Synchron 3m

ZMP 2011
2 miejsce Synchron 3m - OPEN

Grand Prix Polski 2012 I edycja
2 miejsce Trampolina 1m
2 miejsce Trampolina 3m
1 miejsce Wieża

LMP 2012
2 miejsce Trampolina 1m
2 miejsce Trampolina 3m
2 miejsce Wieża
2 miejsce Synchron 3m - OPEN

Grand Prix Polski 2012 II edycja
1 miejsce Trampolina 1m
1 miejsce Trampolina 3m
1 miejsce Wieża

ZMP 2012
3 miejsce Trampolina 3m
2 miejsce Synchron 3m - OPEN

Grand Prix Polski 2012 III edycja
3 miejsce Trampolina 3m
1 miejsce Wieża

LMP 2013
3 miejsce Trampolina 3m
3 miejsce Wieża
2 miejsce Synchron 3m
3 miejsce Wieża - OPEN