XIV OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY, 02-04 maja 2008 r., Częstochowa