Sekcja skoków do wody UKS Pałac Młodzieży jest partnerem programu "Sportowy talent" organizowanego przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
Program skierowany jest do dzieci i młodzieży o zainteresowaniach i uzdolnieniach sportowych, uczęszczających do szkół warszawskich. Szkolenie sportowe w ramach programu, odbywa się zgodnie z „Regulaminem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży” Ministra Sportu i Turystyki.

Dzięki temu finansowaniu możliwe są m.in. wyjazdy na zawody i konsultacje treningowe. W szkoleniu uczestniczyć mogą uczniowie szkół warszawskich, dzieci i młodzież od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż do kategorii wiekowej młodzik włącznie (w przypadku skoków do wody kategoria E, czyli do 9 roku życia).