Wobec dzieci i młodzieży uprawiających sport, obowiązuje wymóg badań kontrolnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 23 marca 2009r. Brak aktualnych badań powoduje niedopuszczenie zawodników do treningów, zawodów i konsultacji.
Zamieszczamy zaproszenie Poradni Medycyny Sportowej w Warszawie przy al. Wyzwolenia 6, która realizuje program badań dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Warszawie.

Zaproszenie Poradnia Medycyny Sportowej