R E G U L A M I N

powołania kadry narodowej seniorów, młodzieżowców, juniorów i juniorów młodszych w skokach do wody Polskiego Związku Pływackiego

1. Kadrę narodową we wszystkich kategoriach wiekowych powołuje Zarząd AKSW na wniosek trenerów kadry narodowej, po zatwierdzeniu przez Zarząd PZP. Zatwierdzony skład kadry narodowej ogłasza się w komunikacie AKSW.

2.Kadrę narodową powołuje się 2 razy w roku: I – od 1.01. do 30.06. każdego roku, II – od 1.07. do 31.12. każdego roku

3. Do kadry narodowej seniorów i młodzieżowców mogą być powołani zawodnicy, którzy posiadają klasę mistrzowską międzynarodową, mistrzowską lub klasę pierwszą.

4. Do kadry narodowej seniorów i młodzieżowców mogą być powołani zawodnicy posiadający minimum klasę pierwszą zdobytą na zawodach FINA, LEN lub mistrzostwach Polski.

5. Do kadry narodowej juniorów, grupa wiekowa A, mogą być powołani zawodnicy, którzy posiadają juniorską pierwszą lub drugą klasę sportową.

6. Do kadry narodowej seniora lub młodzieżowca mogą być powołani zawodnicy kategorii junior i junior młodszy, którzy w zawodach „open” uzyskali normy klasy mistrzowskiej międzynarodowej lub mistrzowskiej.

7. Do kadry narodowej juniorów, grupa wiekowa B, mogą być powołani zawodnicy, którzy posiadają juniorską drugą lub trzecią klasę sportową.

8. Do kadry narodowej juniorów młodszych, grupa wiekowa C, mogą być powołani zawodnicy, którzy posiadają juniorską trzecią lub młodzieżową klasę sportową..

9. Do kadry narodowej juniorów młodszych, grupa wiekowa D, mogą być powołani zawodnicy, którzy posiadają młodzieżową klasę sportową.

10. Zawodnicy kadry narodowej mogą otrzymywać świadczenia materialne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Warunkiem koniecznym powołania w skład kadry narodowej, niezależnie od kryteriów wynikowych, jest posiadanie nienagannej opinii macierzystego klubu sportowego oraz AKSW.