Wszystkie skoki oznaczane są za pomocą kodu składającego się z 3 lub 4 cyfr i litery.

Pierwsza cyfra określa grupę, do której należy skok:

1 - w przód, skoczek stoi przodem do basenu i wykonuje obroty do przodu.

2 - w tył, skoczek stoi tyłem do basenu i wykonuje obroty do tyłu.

3 - odwrotny (Auerbacha), skoczek stoi przodem do basenu i wykonuje obroty do tyłu.

4 - odwrócony (delfina), skoczek stoi tyłem do basenu i wykonuje obroty do przodu.

5 - z obrotem, w trakcie skoku wykonuje obroty wzdłuż pionowej osi ciała, tzw. śruby.

6 - z podporu, ze stania na rękach na platformie.

 

Druga cyfra określa:

a) Dla skoków z pierwszą cyfrą 1, 2, 3 lub 4 – jeżeli skok wykonywany jest techniką „w locie”, czyli … , 1, w przeciwnym wypadku 0.

b) Dla skoków z pierwszą cyfrą 5 lub 6 – kierunek, zgodnie z klasyfikacją wyszczególnioną przy pierwszej cyfrze, czyli: 1 – w przód, 2 – w tył, 3 – odwrotny, 4 – odwrócony. Ten ostatni nie występuje dla skoków z podporu.

Trzecia cyfra określa liczbę wykonywanych półsalt: 1 – ½ salta, 2 – 1 salto, 3 – 1 ½ salta itd. Liczba parzysta oznacza, że skoczek wchodzi do wody w takiej pozycji w jakiej się odbija, czyli dla skoków z podporu głową w dół, w pozostałych przypadkach, na nogi.

Czwarta cyfra występuje tylko dla skoków z pierwszą cyfrą 5 lub 6 i oznacza liczbę półśrub: 1 – ½ śruby, 2 – 1 śruba itd.

Litera na końcu oznacza pozycję w jakiej skok jest wykonywany:

A - prosta, B - łamana, C - kuczna, D – dowolna

Pozycja łamana

Pozycja kuczna

Przykłady:

104C – dwa salta w przód w pozycji kucznej

403B – półtora salta delfina w pozycji łamanej

5231D – półtora salta w tył z półśrubą w pozycji dowolnej

203B – półtora salta w tył w pozycji łamanej

5132D – półtora salta w przód z pełną śrubą w pozycji dowolnej

5211A – pół salta w tył z półśrubą w pozycji prostej

305C – dwa i pół salta Auerbacha w pozycji kucznej

614B – dwa salta w przód z podporu w pozycji łamanej

622A – salto w tył z podporu w pozycji prostej