Kategoria wiekowa

Impreza

Przyrząd

Ilość skoków obowiązko-wych*

Ilość skoków dowolnych**

Suma skoków

Senior

Mistrzostwa Polski Seniorów (open)

 

Trampolina 1m, 3m – M

Trampolina 1m, 3m – K

-

-

6

5

6

5

Wieża – 10m, 7,5m, 5m – M

Wieża – 10m, 7,5m, 5m – K

-

-

6

5

6

5

Skoki synchroniczne 3m – M

Skoki synchroniczne 3m – K

2

2

4

3

6

5

Młodzieżowiec

Mistrzostwa Polski Młodzieżowców

Trampolina 1m, 3m – M

Trampolina 1m, 3m – K

5

5

6

5

11

10

Wieża – 10m, 7,5m, 5m – M

Wieża – 10m, 7,5m, 5m – K

4

4

6

5

10

9

Junior A

 

Mistrzostwa Polski Juniorów

Trampolina 1m, 3m – M

Trampolina 1m, 3m – K

5

5

5

4

10

9

Wieża – 10m, 7,5m, 5m – Ch

Wieża – 10m, 7,5m, 5m – Dz

4

4

5

4

9

8

Skoki synchroniczne 3m – Ch

Skoki synchroniczne 3m – Dz

2

2

3

3

5

5

Junior B

Mistrzostwa Polski Juniorów

Trampolina 1m, 3m – Ch

Trampolina 1m, 3m – Dz

5

5

4

3

9

8

Wieża – 10m, 7,5m, 5m – Ch

Wieża – 10m, 7,5m, 5m – Dz

4

4

4

3

8

7

Skoki synchroniczne 3m – Ch

Skoki synchroniczne 3m – Dz

2

2

3

3

5

5

Junior młodszy C

 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Trampolina 1m, 3m – Ch

Trampolina 1m, 3m – Dz

5

5

3

2

8

7

Wieża –7,5m, 5m – Ch

Wieża –7,5m, 5m – Dz

4

4

3

2

7

6

Junior młodszy D

 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Trampolina 1m, 3m – Ch

Trampolina 1m, 3m – Dz

3

3

3

2

6

5

Wieża – 5m – Ch

Wieża – 5m – Dz

3

3

3

2

6

5

Gr E

GPP

Trampolina 1m ( 5 skoków ) - 100b, 200c, 010b, 020a, 101c

 

Trampolina 3 m ( 4 skoki ) - 100b, 200c, 010c, 101c

010c – ( ramiona trzymane nad głową )

 

Współczynnik trudności wszystkich skoków = 1,0 pkt

 

Program taki sam dla dziewcząt i chłopców