Historia

Historia sekcji skoków do wody

warszawskiego Pałacu Młodzieży w latach 1955- 2019

Początek…

Pierwsze skoki z wieży i trampoliny na pływalni Pałacu Młodzieży wykonano w trakcie Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów podczas uroczystego otwarcia Pałacu Kultury i Nauki, 22 lipca 1955 roku.

W pokazach brali udział Joaquín Capilla- Meksyk ( późniejszy mistrz olimpijski w skokach z wieży w Melbourne w 1956 rok ) oraz Roman Brenner- ZSRR (późniejszy medalista Mistrzostw Europy z trampoliny w 1958 roku w Budapeszcie) oraz Aleksander Rękas, wielokrotny mistrz Polski w skokach z trampoliny i wieży.

Od lewej: Aleksander Rękas. Maria Rotkiewicz, Halina Chrząszcz, Aleksander Rękas, Aleksandra Rękas, Halina Chrząszcz

Pierwsze nabory do pracowni pływania i skoków do wody odbyły się we wrześniu 1955 roku w Parku Agrykoli oraz na pływalni Pałacu Młodzieży.

Spośród 7 000 dzieci zakwalifikowano na zajęcia 850 dzieci po wykonaniu  testów sprawnościowych. Pierwszy sprawdzian kontrolny dla uczestników zajęć odbył się dwa miesiące po rozpoczęciu zajęć. Po roku pracy zorientowano się, że dzieci młodsze szybciej opanowały program szkoleniowy niż dzieci starsze. W związku z tym opracowano w latach 1956/57 nowy program szkoleniowy i położono nacisk na rozpoczęcie szkolenia dla dzieci w wieku od 6 lat. We wrześniu 1956 roku utworzono pierwszą grupę eksperymentalną tzw. wyczynową dla wyselekcjonowanych dzieci w wieku 6-8 lat z rozszerzonym programem szkolenia – gimnastyka i zajęcia w wodzie.

Wyjazd na Igrzyska Olimpijskie do Meksyku 1968 rok

Wychowankowie PM od prawej
-Jakub Puchow
-trener Józef Włodarczyk
-Elżbieta Wierniuk
-szósta od prawej Bogusława Marcinkowska

Od lewej: Regina Krajnow Synoradzka i Jakub Puchow, Wiktor, Elżbieta oraz Andrzej Wierniuk

18 czerwca 1969 roku

powstał Ośrodek Olimpijski w skokach do wody przy MKS Pałac Młodzieży.
Trenerem koordynatorem ośrodka został Aleksander Rękas, trenerami kadry A – Halina Bartkowiak z Legii oraz Józef Włodarczyk z Pałacu Młodzieży.

Trenerami współpracującymi byli Wiktor Wierniuk, Alfred Górecki, Tadeusz Budek.
Wyselekcjonowano 7 zawodników z Pałacu Młodzieży Elżbietę Wierniuk, Andrzeja Wierniuka, Reginę Krajnow, Jakuba Puchowa, Ewę Bojarską, Jerzego Sucheckiego oraz Małgorzatę Godlewską.

Uznani zawodnicy lat 80-tych i 90-tych

Krzysztof Miller – wielokrotny mistrz Polski seniorów w latach 1976 – 1986 z trampoliny i wieży. 1984 roku VII na zawodach Przyjaźń

Anna Urbańska – Wierniuk – mistrzyni Polski seniorów z trampoliny 1981-1985, IX miejsce z trampoliny – Zawody Przyjaźń w 1984 r w Budapeszcie.

Agnieszka Jackowska- Rolańska mistrzyni Polski z wieży w roku 1993 oraz wielokrotna mistrzyni Polski z trampoliny w latach 1996-1998.

Krzysztof Miller

Anna Urbańska Wierniuk

Krzysztof Miller

W latach 1994 – 1999

reaktywowana zostaje sekcja skoków humorystycznych która nawiązała swoja działalnością do historycznej już grupy działającej w latach 60. Grupę tworzyli zawodnicy młodszego pokolenia Włodzimierz i Karol Tanajno, Grzegorz i Robert Krawieccy, Piotr Niemczyński, Bartłomiej Krynicki, Bogdan Krauss, Piotr Kaczmarek, Robert Węglik. Grupa w tym czasie bierze udział w szeregu pokazów i imprez tematycznych organizowanych dla dzieci i ich rodziców z okazji świąt, ferii i innych wydarzeń wpisanych w program działania Pałacu Młodzieży. Skoczkowie do wody swoim udziałem regularnie uświetniali zawody rocznikowe w pływaniu organizowane przez studentów Akademii Wychowania Fizycznego a także byli jedną z „ gwiazd” corocznych obchodów Pele Mele organizowanych przez samorząd Uczelni.

Najlepsi zawodnicy

Maciej Larski, Paweł Kołakowski, Kamil Gackowski, Jakub Boguta, Piotr Wąs , Jan Szybiński, Anna Braszkiewicz, Katarzyna Trochimczuk, Wojciech Jackiewicz, Łukasz Waluś.

Oraz ich następcy : Alicja Gac, Anna Taciak,Gaja Kopczyńska, Krystian Sawicki, Aleksander Gniadek ,Filip Kotowski, Leo Rassimof, Łukasz Tendaj, Leon Rydzewski, Zuzanna Przybylska ,Kalina oraz Bruno Puczko Szymańscy, Julia Januszewska, Agata Stawicka, Kinga Skrzypczyk, Anastazja Staroń.

Rok 2003 Strasbourg

ekipa Pałacu Młodzieży zdobyła drużynowo. I miejsce Jakub Boguta, I miejsce Karol Czerwiński, III miejsce Piotr Wąs,II miejsce Paweł Kołakowski, III miejsce Kamil Gackowski

Mistrzostwa Europy Juniorów 2014 rok -Bergamo

Udział 2 zawodników – Uli Szewczyk oraz Aleksandra Gniadka.

Aleksander Gniadek zdobywa II miejsce w skokach z wieży w kategorii B.

Mistrzostwa Świata – Penza

Udział jednego zawodnika z Pałacu Młodzieży – Aleksandra Gniadka.

Igrzyska Europejskie w Baku

Anna Taciak – 16 miejsce oraz Krystian Sawicki – 23 miejsce.

Instruktorzy pracujący w pracowni skoków do wody w latach 1955-2019

1. Aleksander Rękas – 1955 – 1991
2. Halina Bartkowiak – 1955- 1956
3. Józef Włodarczyk – 1958- 1981
4. Jerzy Niemiński – 1965-1966
5. Wiktor Wierniuk – 1969-1974
6. Jerzy Elsner – 1971-1978
7. Andrzej Wierniuk 1972-1973

8. Jerzy Suchecki – 1974-1979
9. Andrzej Nagiel – 1976-1983
10. Jolanta Dębska – 1976-1977
11. Regina Krajnow Synoradzka- 1976-1977, 2005-2013
12. Elżbieta Sowińska 1977-1979
13. Elżbieta Wierniuk Jóźwiak – 1977
14. Krzysztof Bojarski- 1979- 1982

15. Roman Godziński – 1982-1983
16. Tadeusz Budek – 1983-1994
17. Anna Wierniuk – 1986- 2013
18. Jurek Włodzimierz – 1986-1988
19. Bartłomiej Krynicki – 1994- 2013
20. Valentin Suchanow – 1996- 2003

Opracowanie

Anna Wierniuk

Andrzej Wierniuk