Historia

Historia sekcji skoków do wody

Warszawskiego Pałacu Młodzieży w latach 1955- 2019

Początek…

Pierwsze skoki z wieży i trampoliny na pływalni Pałacu Młodzieży wykonano w trakcie Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów podczas uroczystego otwarcia Pałacu Kultury i Nauki, 22 lipca 1955 roku.

W pokazach brali udział Joaquín Capilla- Meksyk ( późniejszy mistrz olimpijski w skokach z wieży w Melbourne w 1956 rok ) oraz Roman Brenner- ZSRR (późniejszy medalista Mistrzostw Europy z trampoliny w 1958 roku w Budapeszcie) oraz Aleksander Rękas, wielokrotny mistrz Polski w skokach z trampoliny i wieży.

Od lewej: Aleksander Rękas. Maria Rotkiewicz, Halina Chrząszcz, Aleksander Rękas, Aleksandra Rękas, Halina Chrząszcz

Pierwsze nabory do pracowni pływania i skoków do wody odbyły się we wrześniu 1955 roku w Parku Agrykoli oraz na pływalni Pałacu Młodzieży.

Spośród 7 000 dzieci zakwalifikowano na zajęcia 850 dzieci po wykonaniu  testów sprawnościowych. Pierwszy sprawdzian kontrolny dla uczestników zajęć odbył się dwa miesiące po rozpoczęciu zajęć. Po roku pracy zorientowano się, że dzieci młodsze szybciej opanowały program szkoleniowy niż dzieci starsze. W związku z tym opracowano w latach 1956/57 nowy program szkoleniowy i położono nacisk na rozpoczęcie szkolenia dla dzieci w wieku od 6 lat. We wrześniu 1956 roku utworzono pierwszą grupę eksperymentalną tzw. wyczynową dla wyselekcjonowanych dzieci w wieku 6-8 lat z rozszerzonym programem szkolenia – gimnastyka i zajęcia w wodzie.

Wyjazd na Igrzyska Olimpijskie do Meksyku 1968 rok

Wychowankowie PM od prawej
-Jakub Puchow
-trener Józef Włodarczyk
-Elżbieta Wierniuk
-szósta od prawej Bogusława Marcinkowska

Od lewej: Regina Krajnow Synoradzka i Jakub Puchow, Wiktor, Elżbieta oraz Andrzej Wierniuk

18 czerwca 1969 roku

powstał Ośrodek Olimpijski w skokach do wody przy MKS Pałac Młodzieży.
Trenerem koordynatorem ośrodka został Aleksander Rękas, trenerami kadry A – Halina Bartkowiak z Legii oraz Józef Włodarczyk z Pałacu Młodzieży.

Trenerami współpracującymi byli Wiktor Wierniuk, Alfred Górecki, Tadeusz Budek.
Wyselekcjonowano 7 zawodników z Pałacu Młodzieży Elżbietę Wierniuk, Andrzeja Wierniuka, Reginę Krajnow, Jakuba Puchowa, Ewę Bojarską, Jerzego Sucheckiego oraz Małgorzatę Godlewską.

Uznani zawodnicy lat 80-tych

Krzysztof Miller – wielokrotny mistrz Polski seniorów w latach 1976 – 1986 z trampoliny i wieży. 1984 roku VII na zawodach Przyjaźń

Anna Urbańska – Wierniuk – mistrzyni Polski seniorów z trampoliny 1981-1985, IX miejsce z trampoliny – Zawody Przyjaźń w 1984 r w Budapeszcie.

Agnieszka Jackowska- Rolańska mistrzyni Polski z wieży w roku 1993 oraz wielokrotna mistrzyni Polski z trampoliny w latach 1996-1998???

Krzysztof Miller

Anna Urbańska Wierniuk

Krzysztof Miller