XVII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

XVII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży zakończyła się sukcesem