W wyniku wyborów władz Komitetu Technicznego Skoków do Wody (dawniej Autonomiczny Komitet Skoków do Wody) działającego przy Polskim Związku Pływackim następujące funkcje otrzymali:

  • Jerzy Szczerbaty - przewodniczący
  • Grzegorz Lesiak - wiceprzewodniczący ds organizacyjnych
  • Andrzej Wierniuk - wiceprzewodniczący ds sportowych
  • Arkadiusz Skrzek - sekretarz
  • Mariusz Kolanus - członek

Wyżej wymieniony Zarząd rozpoczął 4 letnią kadencję. Równocześnie Przewodniczącym Kolegium Sędziów została - Anna Wierniuk a Przewodniczącym Rady Trenerów - Andrzej Kozdrański.

(za www.skokidowody.itl.pl)