Zapraszamy do zapisów na kontynuację zajęć. Czas trwania zapisów rozpoczyna się od 06.05.2020 i trwa do 13.05.2020.

Instrukcja jak dokonać zapisu na kontynuację.

KROK 1
w dniach 6.05.(od godz. 12.00) – 14.05.(do godz. 16.00)
wejdź do systemu rekrutacyjnego na stronie https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/
– zarejestruj się – stare hasła nie są ważne,
wypełnij deklarację – wprowadź aktualne dane

KROK 2
WYBIERZ KONTYNUACJĘ ZAJĘĆ w tej samej pracowni (numer grupy uzgadniasz z instruktorem zajęć)

KROK 3
Podpisaną deklarację możesz:
– zeskanować lub zrobić zdjęcie deklaracji i przesłać na adres uczestnictwo@pm.waw.pl
– ewentualnie dostarczyć oryginał deklaracji do Pałacu Młodzieży – wrzucić do skrzynki w Pałacu.

KROK 4
Instruktor potwierdza kontynuację uczestnika
– INFORMACJA O PRZYJĘCIU znajduje się na koncie uczestnika w systemie rekrutacyjnym.