Od 17.09.2013r. obowiązują nowe przepisy organizacji FINA w skokach do wody. Pełny tekst przepisów wraz naniesionymi w kolorze czerwonym różnicami w stosunku do poprzedniej wersji znajduje się w sekcji Przepisy - Oficjalne przepisy FINA.

Najistotniejsze zmiany nastąpiły w punktach:

D 1.6.4 

Przy obliczaniu stopnia trudności dla skoków ze śrubami, pozycję powinno się ustalać w sposób następujący:
 skoki z ½ salta ze śrubami ,mogą być wykonywane tylko w pozycji A, B, C
 skoki z 1 lub 1½ salta ze śrubami ,mogą być wykonywane tylko w pozycji D
 skoki z 2 lub więcej saltami ze śrubami-mogą być wykonywane tylko w pozycji B lub C
 skoki ze stania na rękach z 1, 1½ lub 2 saltami i z jedną lub więcej śrubami - mogą być wykonywane tylko w pozycji D
 skoki ze stania na rękach z 2½ lub więcej saltami i śrubami mogą być wykonywane tylko w pozycji B lub C

D 8.5.3

Jeżeli podczas wykonywania skoku zawodnik jest niebezpiecznie blisko trampoliny lub wieży lud dotknie końca trampoliny lub wieży swoją głową, sędzia może ocenić skok maksymalnie do 2 punktów. Jeżeli większość sędziów ( co najmniej trzech (3) z panelu pięciu (5) sędziów i czterech (4) z panelu siedmiu (7) sędziów ) oceni skok na 2 lub mniej punktów, wszystkie oceny wyższe powinny być dwa (2) punkty.

oraz D 9.4

Czynniki, które powinny podlegać ocenie przy sędziowaniu skoków synchronicznych to:
- pozycja startowa, rozbieg, odbicie, włączając w to podobieństwo wysokości;
- koordynacja czasu wykonywania ewolucji podczas lotu
- podobieństwo kąta od pionowego wejścia do wody
- porównywalna odległość od trampoliny lub wieży przy pionowym wejściu do wody
- koordynacja czasu wejścia do wody;

Ponadto w przepisach znalazły się zasady rozgrywania konkursów skoków drużynowych (team event), które pojawiały się już jako konkurencja pokazowa na zawodach rangi Mistrzostw Europy.